Välkommen till webbinarium om barn och passiv rökning

Måndag 8 mars bjuder Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin in till webbinarium om hur barn påverkas av passiv rökning och om hur barnhälsovården kan stödja föräldrar och blivande föräldrar till rökfrihet.

Andelen rökare minskar sedan lång tid i Sverige, men olika snabbt i olika grupper. Statistik från barnhälsovården visar att andelen barn som bor med rökare varierar kraftigt i olika delar av Stockholms län, liksom andelen gravida som röker. Hur påverkas barnens hälsa av passiv rökning? ”Smittar” rökning till nästa generation? På vilket sätt arbetar Barnmorskemottagning (BMM) och Barnhälsovården (BVC) för att stödja föräldrar samt blivande föräldrar till rökfrihet?

Under webbinariet diskuteras ämnet och deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter och identifiera vilka utmaningar som finns.

Seminariet hålls av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm.

Program

13.00–13.10 Välkomna och inledning

Charlotte Jansson, handläggare CES.

13.10–13.30 Rökning bland gravida - Hur ser det ut i länet idag och hur arbetar BMM kring blivande föräldrar som röker

Anne-Charlotte Jonsson, samordningsbarnmorska, Mödrahälsovårdsenheten, Region Stockholm.

13.30–13.50 Barns exponering för tobaksrök- vad säger statistiken och vad gör BVC?

Sahar Nejat, specialistläkare och Jeanette Björnell vårdutvecklare från Barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm.

13.50–14.00 Paus

14.00–14.20 Vad säger forskningen om hälsorisker av rökning under graviditet och passiv rökning och barn?

Joanna Stjernschantz Forsberg, specialistläkare och enhetschef på Sluta-Röka-Linjen, CES.

14.20–14.50 ”Smittar” rökning till nästa generation?

Rosaria Galanti, professor i epidemiologi och sektionschef CES.

14.50–15.10 Rökfria hem - möjliga vägar framåt

Nina Åsbring, handläggare vid CES.

15.10–15.25 Diskussion: Utbyta erfarenheter och vad kan man ytterligare göra?

 

15.25–15.30 Webbinariet avslutas

 

Kontakt

Har du frågor om webbinariet kontakta Charlotte Jansson, charlotte@janson@sll.se.

Information om webbinariet

Tid:

måndag 8 mars 2021, kl 13.00–15.30

Plats:

Online (Microsoft Teams)

Målgrupp: 

Politiker, beslutsfattare och personer som arbetar med tobaksprevention i Region Stockholm, särskilt inom primärvården och mödra- och barnhälsovården, samt kommuner, skolor och frivilligorganisationer.
Observera att representanter för tobaksindustrin ej ingår i målgruppen.

Anmälan:

Anmälan görs via formulär på Folkhälsoguiden, senast 4 mars. Påminnelse och länk till seminariet skickas inför webbinariet.

Deltagandet är kostnadsfritt.