Hälsofrämjande dagen

Välkommen till en inspirationsdag om hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården.

Akademiskt primärvårdscentrum (APC) bjuder in till en inspirationsdag om levnadsvanor med fokus på hur vården kan samtala om och stödja patienter till hälsosamma matvanor, ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv och mindre riskfylld alkoholkonsumtion.

Målgrupp

Alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Plats

Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. (Obs! Ingång baksidan), T-bana Rådhuset.

Anmälan

Fyll i anmälningsformuläret på www.akademisktprimarvardscentrum.se >> 
Sista anmälningsdag är 13 september 2019.

Kostnad

Kostnadsfritt. Fika samt lättare lunch ingår.

Vid förhinder vänligen avanmäl din plats eller överlåt till kollega.
En avgift på 500 kr debiteras vid uteblivet återbud.