Agenda för minskat cannabisbruk och brottslighet i Stockholms län

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet bjuder in till föreläsningen Agenda för minskat cannabisbruk och brottslighet i Stockholms län. Föreläsningen bygger på en rapportserie från CES om cannabisproblematik bland unga i Stockholms län med teman som inslag av cannabis i dödligt våld, cannabisbrottens geografi i länet, attityder till cannabis bland unga samt vårdkonsumtion.

Rosaria Galanti, Sven Granath, Pia Kvillemo, Fredrik Jurdell, Johan Franck och Vania Ceccato medverkar i föreläsningen 18 maj. Porträtt av några av de medverkande under Stockholm Public Health Lectures 18 maj: Rosaria Galanti, Sven Granath, Pia Kvillemo, Fredrik Jurdell, Johan Franck och Vania Ceccato.

Cannabis är den i särklass vanligaste illegala drogen i Sverige och användningen är större i Stockholm än resten av landet. Konsumtionen är högst hos unga vuxna.

Cannabisanvändning har negativa hälsoeffekter och stora negativa sociala effekter, dessutom driver cannabismarknaden kriminalitet. Det är en drog som kan påverka folkhälsan både direkt och indirekt. För att hejda utvecklingen krävs breda insatser från olika delar av samhället. Ta del av möjlig folkhälsoagenda!

Föreläsningen hålls av rapportseriens projektledare professor Rosaria Galanti, en av Sveriges främsta experter på tobaks- och droganvändning, med flera.

Föreläsare

  • Rosaria Galanti, adjungerad professor, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och Karolinska Institutet.
  • Sven Granath, fil. dr. kriminologi, Stockholms universitet, analytiker, Polisregion Stockholm.
  • Vania Ceccato, professor i urban säkerhet på urbana och regionala studier, KTH.
  • Pia Kvillemo, forskare, STAD, Centrum för psykiatriforskning, Region Stockholm och Karolinska Institutet.

I panelen

  • Lennart Karlsson, ordförande, Svenska Narkotikapolisföreningen.
  • Fredrik Jurdell, socialdirektör, Socialförvaltningen, Stockholms stad.
  • Johan Franck, verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm och FoUU-direktör i SLSO.

 

Agenda för minskat cannabisbruk och brottslighet i Stockholms län

Tid

Onsdag 18 maj 2022 kl. 14.30 – 16.30

Plats

Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

Anmälan

Anmälan görs via formulär på Folkhälsoguiden.

Föreläsningen hålls på svenska, är kostnadsfri och följs av en paneldiskussion samt ett mingel med dryck och tilltugg. Välkommen!

 

Stockholm Public Health Lectures

Föreläsningsserien fokuserar på centrala ämnen inom folkhälsoområdet och frågor som rör planering av hälso- och sjukvården. Föreläsningarna är populärvetenskapliga, riktar sig till bred publik och hålls av internationellt ledande experter.