Nätverk för hälsa om att följa upp folkhälsoinsatser

Fredagen den 18 november är du varmt välkommen att delta i höstterminens andra Nätverk för hälsa. Temat är att följa upp folkhälsoinsatser på lokal nivå. Träffen är den tredje i en serie om att identifiera behov, välja insatser och följa upp resultat. Anmäl dig här på Folkhälsoguiden.


Under träffen kommer vi få ta del av exempel på hur evidensbaserade folkhälsoinsatser kan följas upp av lokala aktörer. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsarna och de folkhälsoexperter som medverkar samt diskutera innehållet med alla som deltar vid nätverksträffen.

Mer information om innehåll, föreläsare och program kommer – men du kan anmäla dig redan nu!

Nätverk för hälsa om att följa upp folkhälsoinsatser på lokal nivå

När: Fredag 18 november 2022

Tid: Kl. 13–16

Plats: Lokalen "Ljung", plan 4, Torsplan, Solnavägen 1E, Stockholm 

Anmälan: Fyll i anmälningsformuläret på den här sidan. Sista anmälningsdag är 11 november.

Att delta är kostnadsfritt. 

Tre träffar om jämlika livsvillkor och jämlik hälsa

Under 2022 hålls tre träffar i Nätverk för hälsa i en serie om jämlika livsvillkor och jämlik hälsa på lokal nivå. Det är en fördel att vara med vid alla tre träffar men inte ett måste. 

Träff 1 (2 maj): Att identifiera och prioritera folkhälsofrågor på lokal nivå.

Träff 2 (23 september): Att välja insatser utifrån identifierade behov på lokal nivå.

Träff 3 (18 november): Att följa upp insatser på lokal nivå.

Kontakt

Vill du gå med i Nätverk för hälsa eller har du någon fråga? Mejla till samordnare Lene Lindberg på lene.lindberg@regionstockholm.se

Om Nätverk för hälsa

Nätverk för hälsa arrangeras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), och är öppet för personer som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom verksamheter på kommun- eller regionnivå i Stockholms län. Hoppas att du vill delta!