Rökfri på andra språk

Välkommen till frukostseminarium där Sluta-Röka-Linjen presenterar sin satsning på rökavvänjning på andra språk än svenska.

Välkommen till ett frukostseminarium där enheten för hälsofrämjande levnadsvanor, inom Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), presenterar Sluta-Röka-Linjens (SRL) satsning på rökavvänjning via trepartssamtal med tolk och diskuterar hur stöd för rökstopp på andra språk än svenska kan bidra till bättre folkhälsa.

Program

8.15 – 8.30 Frukost serveras

8:30 – 8.45 Varför tolksamtal på Sluta-Röka-Linjen? (Rosaria Galanti, enhetschef för Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor)

8:45 – 9.05 Tolksamtal på Sluta-Röka-Linjen: hur fungerar det och vilka ringer? (Sofie Jonsson, SRL)

9.05 - 9.20 Erfarenhet från tolksamtalen på Sluta-Röka-Linjen (Susanne Ghomashi, SRL)

9.20–9.55 Panelen svarar: Hur kan vi förbättra SRL och övrig landstingsverksamhet för att nå ut till ännu fler rökare? (Haibe Hussein, Transkulturellt centrum, Ann Post, driftsansvarig SRL, Sofie Jonsson och Susanne Ghomashi, SRL)

9.55–10.00 Avslutning (Rosaria Galanti, enhetschef för enheten för hälsofrämjande levnadsvanor).

Målgrupp

Folkhälsostrateger, politiker, tjänstemän, chefer och vårdpersonal inom och utanför SLL, personal inom socialtjänst och skola, samt övriga intresserade.

Anmälan

Anmäl dig senast 13/10 via formulär på Folkhälsoguiden.

Seminariet är kostnadsfritt.

Eventuella frågor besvaras av Amanda Jönsson på amanda.jonsson@ki.se

Information om seminariet

Tid

Torsdagen den 19 oktober kl. 8.30–10.00 (Frukost serveras från 8.15)

Plats

Centrum för arbets- och miljömedicin, Solnavägen 4, Plan 10, Lokal Tor