Nätverk för hälsa om att identifiera och prioritera folkhälsofrågor

Den 2 maj är du varmt välkommen att delta i årets första Nätverk för hälsa. Temat den här gången är hur vi kan identifiera och prioritera folkhälsofrågor för insatser på lokal nivå i kommuner och stadsdelar i Stockholms län.

Under träffen får vi en presentation av hur Sigtuna kommun har gått till väga för att identifiera behov i kommunen och vad de har valt att prioritera i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Vidare presenteras verktyg som kan användas som underlag för att identifiera livsvillkor och hälsa på lokal nivå. Ni får också möjlighet att själva göra analyser, så det är bra att ta med egen dator.

Nätverk för hälsa om att identifiera och prioritera folkhälsofrågor på lokal nivå

När: Måndag 2 maj 2022

Tid: Kl. 13–16

Plats: Lokalen "Ljung", plan 4, Torsplan, Solnavägen 1E, Stockholm 

Anmälan: Anmälan stängd. 

Att delta är kostnadsfritt. 

 

Tre träffar om jämlika livsvillkor och jämlik hälsa

Under 2022 hålls tre träffar i Nätverk för hälsa i en serie om jämlika livsvillkor och jämlik hälsa på lokal nivå. Det är en fördel att vara med vid alla tre träffar men inte ett måste. 

Träff 1 (2 maj): Att identifiera och prioritera folkhälsofrågor på lokal nivå.

Träff 2 (höst): Att välja insatser utifrån identifierade behov på lokal nivå.

Träff 3 (höst): Att följa upp insatser på lokal nivå.

Vi kommer att meddela datum för höstens träffar vid vårt första möte, den 2 maj. 

Kontakt

Vill du gå med i Nätverk för hälsa eller har du någon fråga? Mejla till samordnare Lene Lindberg på lene.lindberg@regionstockholm.se

Om Nätverk för hälsa

Nätverk för hälsa arrangeras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), och är öppet för personer som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom verksamheter på kommun- eller regionnivå i Stockholms län. Hoppas att du vill delta!