Utbildning: Tobakens påverkan på individ och samhälle

Välkommen att delta i två halvdagar som ger kunskap om tobakens bidrag till den ojämlika hälsan, och om vad vi kan göra för att uppnå målet om ett rökfritt Sverige 2025.

Syfte och mål 

För att stödja det tobakspreventiva arbetet i Stockholms län bjuder Uppdrag tobaksprevention Stockholm in till två halvdagar om tobakens påverkan på individ och samhälle.

Målet är att öka kunskapen om tobak generellt, och att stimulera fler organisationer och aktörer att arbeta aktivt med tobaksfrågan. 

Innehåll

Halvdag 1 handlar om

  • tobaksbruk i Sverige och Stockholm
  • hälsokonsekvenser av rökning och snusning 
  • vad vi vet om e-cigaretter i dag
  • tobakens påverkan på miljö och globala aspekter.

Halvdag 2 handlar om

  • tobaksdebut och nikotinberoende
  • evidensbaserade insatser för att minska tobaksbruket
  • vad din organisation kan göra.

Tid, plats och anmälan

Halvdag 1: måndag 21 oktober 2019, kl 13–16
Halvdag 2: tisdag 3 december 2019, kl 13–16

Utbildningstillfällena är fristående; det går bra att delta enbart en av dagarna

Plats: Torsplan, Solnavägen 1 E, plan 4. Lokal: Vattenklövern

Målgrupp: Beslutsfattare och personer som arbetar preventivt i Stockholms län, personal inom hälso- och sjukvården, kommuner, skolor eller frivilligorganisationer, samt övriga med intresse för tobaksfrågor. 

Anmälan: FULLBOKAT! 

Avgift: Kostnadsfritt. Vid förhinder vänligen avanmäl din plats eller överlåt till en kollega. En avgift på 300 kronor debiteras vid uteblivet återbud.