Stockholm Public Health Lectures: The Disease of Gun Violence

Onsdag 21 november bjuder Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting och Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, in till den tredje föreläsningen i serien Stockholm Public Health Lectures. Temat är vapenvåld, vilket håller på att bli ett allt större folkhälsoproblem i Sverige.

Professor i epidemiologi Charles Branas kommer inledningsvis berätta om sin forskning kring vapenvåldets determinanter. Därefter presenterar kriminologen Sven Granath fakta rörande våpenvåldet i Sverige och Stockholm i dag. Avslutningsvis hålls en paneldiskussion om ämnet ur ett praktiskt perspektiv.

Föreläsare

  • Prof Charles Branas, Professor of Epidemiology, Chair, Department of Epidemiology, Columbia University Mailman School of Public Health.
  • Dr Sven Granath, kriminolog och analytiker, Polisregion Stockholm.

Panel 

  • Kajsa Björnson, preventionssamordnare, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.
  • Prof Vania Ceccato, samordnare för nätverket Säkraplatser, Kungliga Tekniska högskolan. 

Moderator

  • Prof Cecilia Magnusson, verksamhetschef, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). 

Om Stockholm Public Health Lectures

Föreläsningsserien fokuserar på centrala ämnen inom folkhälsoområdet och frågor som rör planering av hälso- och sjukvården. Föreläsningarna är populärvetenskapliga, riktar sig till bred publik och hålls av internationellt ledande experter.

Information och anmälan

The Disease of Gun Violence 

TID: onsdag 21 november kl. 15.00 – 16.30
PLATS: Landstingssalen, Hantverkargatan 45, Stockholm
ANMÄLAN: anmäl dig senast 14 november i formuläret till höger.

Föreläsningen hålls på engelska, är kostnadsfri och efterföljs av ett mingel med dryck och tilltugg.

Välkommen!