– Hur mår Stockholm? Nuläget, framtidstro och handfasta strategier

Torsdag 28 november är du varmt välkommen att delta i årets sista träff i Nätverk för hälsa.

Den här gången handlar nätverksträffen om hur stockholmarna mår, och om hur hälsan kan förbättras i Stockholms län. Den nylanserade Folkhälsorapport 2019 presenteras och ger en bild av nuläget, och webbverktyget Folkhälsokollen ger oss trender över tid uppdelat efter länets kommuner och stadsdelar.

Som ett praktiskt exempel på hur insamlingen av hälsodata moderniseras och hur vi försöker få en bredare och mer korrekt bild av stockholmarnas hälsa presenteras arbetet med en nyutvecklad folkhälsoapp. Träffen avslutas med att enheterna på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) berättar om det stöd vi erbjuder olika aktörer i Stockholms län.

Nätverk för hälsa – Hur mår Stockholm?

När: Torsdag 28 november, kl. 13–16
Plats: Karolinska institutet Biomedicum, Solnavägen 9, Solna
Lokal: Biomedicum 2, plan 3
Anmälan: Anmälan stängd. 

Program

13.00–13.20 Presentationsrunda och illustrationer av skillnader i hälsa i Stockholms kommuner och stadsdelar
Emelie Andersson, bitr. enhetschef på CES och projektledare för Folkhälsokollen

13.20–14.00 Vad säger CES Folkhälsorapport 2019?
Hur ser sjukdomsbördan ut i Stockholms län? Ökar eller minskar olika hälsoproblem?
I den här föreläsningen sammanfattas av de viktigaste resultaten från Folkhälsorapport 2019.
Vicky Bartelink, projektledare och redaktör

14.00–14.30 Paus med fika

14.30–15.00 Folkhälsoappen – en ny väg framåt
Hur kan vi samla in representativ och korrekt data över folkhälsan? I vår folkhälsoapp kan vi bland annat samla objektiva data över fysisk aktivitet och snabbt nå befolkningen för att undersöka aktuella ämnen.
Boel Brynedal, projektledare för folkhälsoappen

15.00–15.30 Vilket stöd kan vi på CES ge er?
Representanter från CES enheter (hälsoläge och vårdbehov, psykisk hälsa, hälsofrämjande levnadsvanor samt implementering och utvärdering) berättar.

15.30–16.00 Diskussion
Gemensamt diskuterar vi utmaningar och lärdomar från dagens föreläsningar.

 

Om Nätverk för hälsa

Nätverk för hälsa arrangeras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och är öppet för personer som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom verksamheter på kommun- eller regionnivå i Stockholms län. För att gå med i nätverket, kontakta nätverkssamordnare Emelie Andersson på emelie.i.andersson@sll.se