Seminarium: Rökning inom psykiatrin

Under seminariet kommer Uppdrag tobaksprevention Stockholm presentera ett nytt faktablad om rökning inom psykiatrin, och två olika verksamheter från Region Stockholm kommer berätta hur de jobbar med tobaksprevention. Varmt välkommen!

Om seminariet

Ojämlikhet i somatisk hälsa

Andelen rökare i befolkningen minskar, men är fortfarande hög bland exempelvis personer med psykiatriska diagnoser. Eftersom rökning ökar risken för många sjukdomar såsom hjärtinfarkt, cancer och KOL, påverkas också den somatiska hälsan i denna grupp.

Vad säger forskningen?

Tidigare var det en vanlig uppfattning att patienter inom psykiatrin ”behövde” få röka eller inte kunde sluta. I dag vet vi att det inte stämmer. Men hur stöder vi de här personerna bäst, vilka konsekvenser har rökstopp på den psykiska hälsan, och vad säger forskningen?

Tid, plats och anmälan

När: Onsdag 30 oktober 2019, kl 13–16

Plats: Torsplan, Solnavägen 1 E, plan 4. Lokal: Ljung

Anmälan: Fyll i formuläret till höger på den här sidan, senast
18 oktober. Antalet platser är begränsat.

Kostnad: Kostnadsfritt. Vid förhinder: avanmäl din plats eller överlåt till en kollega. Vid utebliven avanmälan debiteras 300 kronor.


Program

13.00 Välkomna

13.10 Tobaksbruk inom psykiatrin
Ann Post, sjuksköterska, Med. dr

13.55 Fika

14.15 Tobaksavvänjning på en affektiv mottagning
Hanna Horn sjuksköterska, Affektiva mott, Psykiatri sydväst

14.45 Vad kan man göra på verksamhetsnivå? – Om tobaksprojektet
på Beroendecentrum Stockholm
Jakob Svensson, handläggare, Beroendecentrum Stockholm

15.15 Diskussion – Vad behövs för att skala upp de tobakspreventiva
insatserna inom psykiatrin?

15.45 Sammanfattande avslutning

Kontakt

Om du undrar något, mejla uppdragtobaksprevention.slso@sll.se