Nätverk för hälsa – om rökning

Tisdag 4 juni är du som arbetar med prevention i Region Stockholm varmt välkommen att delta i Nätverk för hälsa. Det är årets andra träff, och temat den här gången är rökning – ett av våra stora folkhälsoproblem.

Under träffen kommer vi att prata om förekomsten och förebyggandet av rökning i Stockholms län, vi kommer att lyfta exempel på tobakspreventivt arbete inom Region Stockholm och tillsammans diskutera frågan för att utbyta erfarenhet och kunskap.

Nätverk för hälsa arrangeras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), och är öppet alla som på något sätt arbetar med hälsofrågor och prevention inom Region Stockholm.

Hoppas att du vill delta!

Tid, plats och anmälan

När: Tisdag 4 juni 2019, kl. 13–16

Plats: SLSO, Solnavägen 1 E (Torsplan), konferenslokalen Skelört, plan 4

Anmälan: Anmälan till träffen är stängd.

Program

13–13.30 Presentationsrunda och ett inspirerande exempel från Folkhälsokollen

13.30–14 Vad erbjuder CES för stöd och vad har vi för expertis inom rökning? 
Hör om utvecklingen av tolktjänsten på Sluta-Röka-Linjen, och om vad Uppdrag tobaksprevention Stockholm gör för att vara en samlingspunkt för tobakspreventivt arbete i Region Stockholm.
Amanda Wedenborn, handläggare på Sluta-Röka-Linjen.
Joanna Stjernschantz Forsberg, specialistläkare och samordnare för
Uppdrag tobaksprevention Stockholm, CES.

14–14.15 Rökning i Stockholms län – vad säger siffrorna?
Vi blir uppdaterade med ny data om tobaksbruket i Stockholms län.
Peeter Fredlund, statistiker, CES.

14.15–14.45 Fika

14.45–15.30 Lokalt exempel: En Tobaksfri skoltid genom Figges resa
Ta del av det inspirerande exemplet på tobakspreventivt arbete Figges resa
ett samarbete mellan Hälsoäventyret inom Region Uppsala och Länsstyrelsen
Uppsala län. Tillsammans med ungdomar i Uppsala län har symbolen Figge
skapats som länets budbärare för en tobaksfri skoltid.
Carina Hesse Bolin och Matilda Frans, Hälsoäventyret.

15.30–16.00 Paneldebatt
Gemensamt diskuterar vi kring utvärdering och uppföljning inom tobaksprevention.