Fetman i befolkningen och klimatförändringar – hänger det ihop?

Den 5 september är du varmt välkommen att delta i Nätverk för hälsa, som arrangeras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) vid Region Stockholm. Temat är övervikt och fetma – ett av våra stora folkhälsoproblem. Vilka är drivkrafterna, och hur förebygger vi problemet?

Drivkrafter och förebyggande arbete

Under nätverksträffen kommer vi att prata om olika drivkrafter bakom befolkningens ökande vikt, och hur vi kan arbeta för att förebygga övervikt och fetma i länet. Vi kommer att få ta del av praktiska exempel på hur sådant arbete kan bedrivas, dels från en skola i länet och dels från Akademiskt primärvårdscentrum (APC) vid Region Stockholm.

Nätverk för hälsa – om övervikt och fetma 

Tid: Torsdag 5 september 2019 kl 9–12

Plats: Biomedicum 2, plan 3, Solnavägen 9, Solna

Målgrupp: Nätverk för är öppet för personer som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom verksamheter på kommun- eller regionnivå i Stockholms län.

Anmälan: Fyll i formuläret till höger på den här sidan. 

Att delta är kostnadsfritt.

Program

9–9.20 Presentationsrunda och illustrationer av skillnader
i Stockholms kommuner och stadsdelar

Emelie Andersson, bitr. enhetschef på CES och projektledare för Folkhälsokollen.


9.20–10 Övervikt och fetma ur ett lokalt och globalt perspektiv
Vilka är de gemensamma drivkrafterna bakom fetma och klimatförändringar? Hur stor roll spelar egentligen våra levnadsvanor?
Och vad kan vi lokalt, regionalt och globalt för att vända utvecklingen?

Liselotte Schäfer Elinder, adjungerad professor i Folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och verksam på CES.

10–10.30 Fika


10.30–11 Handlingsprogram övervikt och fetma (HPÖ) i praktiken
Hur arbetar Akademiskt primärvårdscentrum (APC) med HPÖ?

Efva Forsell, dietist på APC.


11–11.30 Lokalt exempel: En frisk skolstart och fetmaförebyggande åtgärder
Hur arbetar skolor både hälsofrämjande och förebyggande mot övervikt
och fetma? Ta del av ett inspirerande exempel från Sjötorpskolan i
Huddinge.

Anette Sari, rektor på Sjötorpskolan
Sanna Ahlström, skolsköterska på Sjötorpskolan


11.30–12 Diskussion
Gemensamt diskuterar vi utmaningar och lärdomar om
folkhälsoproblemet övervikt och fetma.