Rökfri och alkoholfri operation – hur ska Region Stockholm gå vidare?

Välkommen till en workshop för att diskutera hur rökfri och alkoholfri operation ska införas i Region Stockholm!

Risken för komplikation i samband med operation är högre bland patienter som röker eller dricker större mängder alkohol. Genom att avstå från rökning och alkohol före och efter ingreppet minskar riskerna. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör vårdpersonal erbjuda stöd och behandling för att uppnå målet om en rök- och alkoholfri operation (prio 1 och 3).

På akutsjukhusen i Region Stockholm pågår just nu arbete med att implementera rök- och alkoholfri operation. Kvarstående utmaningar är bland annat att tydliggöra hur sjukhusen och primärvården ska samarbeta, vem som ansvarar för att patienterna får hjälp att sluta och hur de ska följas upp.

Program

Workshopen hålls på eftermiddagen den 5 april 2019 i SLSO:s lokaler på Torsplan. Programmet ser ut som följer:

13–13.10 Introduktion Uppdrag tobaksprevention Stockholm

13.10–13.30 Rökfri och alkoholfri operation – varför är det viktigt?

13.30–13.50 Läget just nu – hur långt har Region Stockholm kommit?

13.50–14.10 Fika

14.10–14.30 Aktörer inom Region Stockholm som kan bidra till implementering
av rökfri och alkoholfri operation

14.30–15.40 Diskussion – nästa steg

  • Vad behöver primärvården?
  • Vad behöver sjukhusen och andra opererande enheter?
  • Hur ska patientflödet se ut?
  • Rutiner för samverkan.
  • Hur ska uppföljningen se ut?

15.40–16 Sammanfattning

Målgrupp

Personal och chefer vid opererande enheter och inom primärvården,
tobaksavvänjare, representanter från beroendevården. Beslutsfattare och
tjänstemän som kan bidra till implementeringen av rök- och alkoholfri
operation.

Information om workshopen

När

Fredag 5 april 2019 kl. 13–16.

Plats

SLSO, Solnavägen 1 E (Torsplan), konferenslokalen Ljung, plan 4.

Anmälan

Anmälan görs via e-post till uppdragtobaksprevention.slso@sll.se.
Sista anmälningsdag: OBS! Förlängd till 2 april.