Frukostseminarium om tidiga insatser och stöd till förstagångs-föräldrar

BVC och socialtjänst i Rinkeby har i två år arbetat tillsammans för att utveckla stödet till förstagångsföräldrar i området genom ett utökat hembesöksprogram. I seminariet berättar vi om erfarenheterna hittills.

Samverkan mellan BVC och socialtjänst i Rinkeby – kan denna samverkansmodell implementeras i andra områden?

Tid: Torsdagen den 17 mars 2016, kl 8.00-9.30
Plats: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Widerströmska huset, sal Karolina, plan 2, Tomtebodavägen 18A, Solna

Program

8.00-8.20 Frukost serveras.
8.20-8.30 Välkommen. Anneli Marttila. Utvärderare/Jämlik och jämställd hälsa/CES.
8.30-8.45 Presentation av projektet. Åsa Heimer, projektledare, BHV-enheterna Stockholms län.
8.45-9.10 BVC-sjuksköterska och föräldrarådgivare berättar om sitt arbetssätt.
9.10-9.20 Reflektioner från barnhälsovården och socialtjänsten. Åsa Heimer och Åsa Edlund, enhetschef, Familjestödsenheten, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.
9.20-9.30 Frågor.

Målgrupp

Folkhälsostrateger, politiker, tjänstemän HSF, nyckelpersoner inom barnhälsovården och socialtjänsten och övriga intresserade.

Anmälan

Anmäl dig senast den 14 mars 2016 per e-post till elisabeth.johansson@sll.se 
Frukostseminariet är kostnadsfritt.

Frågor

Eventuella frågor besvaras av anneli.marttila@sll.se

Hitta till oss

Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Solna.