Tidig identifiering av psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända

Välkommen till ett seminarium om införandet av standardiserade metoder för tidig identifiering av psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända, och om vägen fram för hälsoundersökningarna.

Bakgrund

Forskning visar att nyanlända och flyktingar har sämre psykisk hälsa än inrikesfödda, och att faktorer före, under och efter migrationen kan påverka förutsättningarna för en god hälsa och goda livsvillkor.

Det har länge saknats standardiserade metoder för tidig identifiering av psykisk ohälsa under den hälsoundersökning som erbjuds nyanlända. I dag finns Refugee Health Screener (RHS-13) som är ett screeninginstrument för psykisk ohälsa. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har fått i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) att implementera och utvärdera införandet av RHS-13. Detta har nu gjorts på tre vårdcentraler inom Region Stockholm.


Under seminariet

Under seminariet kommer resultatet av uppdraget att presenteras. Fokus kommer ligga på förekomsten av psykisk ohälsa som har mätts med RHS-13, på hur implementeringen av instrumentet har mottagits bland hälso-och sjukvårdspersonal och på hur vi kan gå vidare med implementeringen i Region Stockholm.


När, var, hur?


Tid: Måndag 9 mars 2020, kl. 13–16

Plats: SLSO, Solnavägen 1 E (Torsplan), plan 4, lokal Saffran

Anmälan: Anmälan stängd. 

 

Program

13.00–13.15 Välkomna

13.15–13.30 Introduktion
Hälsoundersökningar och införandet av Refugee Health Screener (RHS-13)

13.30–14.15 Hur mår asylsökande och nyanlända?
Resultat av screening med RHS-13

14.15–15.00 Personalens erfarenheter av att arbeta med RHS-13

15.00–16.00 Diskussion med mingel och fika

 

Publicerad: 2019-12-10