Bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet

Välkommen till en utbildningsdag den 17 mars 2016 om bra mat och rörelse i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet. 

Förskolan har unika förutsättningar att tidigt grundlägga hälsosamma mat- och rörelsevanor. Förskolans hälsofrämjande arbete har särskilt stor betydelse eftersom många barn tillbringar mer vaken tid med förskolepersonalen än med sina föräldrar under veckodagarna.

Goda mat- och rörelsevanor är avgörande faktorer för barns hälsa och utveckling och för deras framtida hälsa som vuxna. Samtidigt visar forskning att vuxna är viktiga förbilder för barn och att deras beteende kan ha stor påverkan på barns mat- och rörelsevanor och risk för att utveckla övervikt.

Att främja hälsa och samtidigt förebygga övervikt i förskolan handlar i huvudsak om att ge barnen vanan av att äta hälsosamt, att leka ute i friska luften varje dag och tillgång till pedagoger som har en hälsofrämjande pedagogik.

Utbildningsdag om mat och rörelse

Utbildningsdagen riktar sig till ledare, pedagoger och måltidspersonal i förskola eller annan motsvarande pedagogisk verksamhet.

Innehållet under dagen har sin utgångspunkt i forskningen om:

  • barns närings- energi- och rörelsebehov.
  • hur vuxnas beteende vid måltidssituationen påverkar barnens framtida matvanor.
  • hur utevistelse och gårdens utformning påverkar barnens fysiska aktivitet. 

Vi tar upp hur förskolan kan arbeta hälsofrämjande med måltider och utevistelse utifrån läroplanens mål (Lpfö-98 rev 2010) om hälsa, skollagens krav på näringsriktiga måltider och de nationella råden för förskolans måltider.

Anmälan

Anmäl dig senast 11 mars 2016 via formuläret här intill.
Anmälan är bindande och bekräftelse skickas ut. 

För mer information kontakta Andrea Friedl, e-post: andrea.friedl@sll.se.

Det är viktigt att varje deltagare anmäls separat med angivet namn, befattning osv.

Särskilda önskemål angående mat

Till lunchen serveras fisk. Lunchrestaurangen kan tillgodose önskemål om vegetarisk, glutenfri och/eller laktosreducerad lunch och fika. Finns andra önskemål bör egen mat medtas. Ange i rutan för Övrigt om önskemål finns angående vegetarisk, glutenfri och/eller laktosreducerad kost eller om egen mat medtas.

  • Tid: torsdag den 17 mars 2016, klockan 9 – 16.
  • Plats: Föreläsningssalen Petrén, Nobels väg 12B (inom Karolinska Institutets område, Solna)
  • Pris 1 350 kronor, exklusive moms. I priset ingår vissa material, mellanmål och lunch.
  • Målgrupp: Ledare, pedagoger och måltidspersonal i förskola eller annan motsvarande pedagogisk verksamhet.