Elevhälsoportalen - förskola 24/5

Välkommen att delta i ett informationsmöte där vi presenterar Elevhälsoportalen och visar hur skolor kan arbeta med portalens material och verktyg.

Vad är Elevhälsoportalen?

På Elevhälsoportalen har vi sammanfattat aktuell forskning om evidensbaserade, hälsofrämjande insatser i förskole- och skolmiljön och delat in dem i olika hälsoområden. Materialet är framtaget särskilt för förskola och grundskola, men kan också användas av gymnasieskolor.

Förskolor och skolor kan med hjälp av webbplatsens material och verktyg på ett enkelt sätt

  1. kartlägga behov med hjälp av behovsenkäter
  2. ta del av portalens evidensbaserade insatser
  3. genomföra valda insatser
  4. följa upp det hälsofrämjande arbetet

Informationsmöte

Datum: 24 maj
Tid: 15–16
Sista datum för anmälan: 20 maj
Plats: Centrum för Arbets- och Miljömedicin, Solnavägen 4, plan 10

Platserna till varje seminarium är begränsade till 50 personer och max två personer per enhet.

Välkommen som användare på elevhalsoportalen.se!
Eva Pilsäter Faxner
Verksamhetschef CHIS

Maria Albin
Verksamhetschef CAMM

Cecilia Magnusson
Verksamhetschef CES