Fördjupningsutbildning i Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa människor att förändra sina levnadsvanor. Syftet med MI är att förtydliga och förstärka klientens egen motivation och tilltro till att kunna genomföra en förändring.

Fokus i denna utbildning ligger på att träna Motiverande samtal genom att spela in och transkribera samtal, samla erfarenheter och fördjupa din kompetens via handledning och återkoppling. Under utbildningen lyfts också de senaste forskningsrönen fram.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som gått en grundutbildning i MI och nu vill lära dig att använda MI på en kvalificerad nivå i mötet med patienter. MI-grundutbildningen du tidigare deltagit i bör inte ligga mer än tre år tillbaka i tiden. Om du gått grundutbildningen hos en annan aktör behöver vi se ditt intyg för att få inblick i dina förkunskaper.

Lärandemål 

  • Att få en fördjupad teoretisk grundförståelse av MI 
  • Att uppnå fördjupade kunskaper och färdighet för att självständigt utöva MI med klienter/patienter 
  • Att få förståelse för kodningens betydelse vid mätning av samtalets MI-variabler och användning vid handledning och forskning

Frågor

Har du frågor om kursen, kontakta kursledarna:

 Marie Illerbrand och  Nelleke Heinemans

Kursinformation

Tid:           
Fysiska gruppträffar:
18 oktober kl. 9.00 – 16.00
29 november kl. 9.00 ­– 16.00

Utöver de fysiska gruppträffarna behöver du lägga minst tre dagar på självstudier. Senast den 13 september ska du skicka in en ljudfil till kursadministratören

Plats: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Solna, karta

Pris: 2 800 kr exklusive moms
I priset ingår en MITI-kodning och en telefonåterkoppling samt morgon- och eftermiddagsfika. Lunch intas på egen hand. Restauranger finns i närområdet samt möjligheter att värma egen mat.

Anmälan: Sista anmälningsdag (2 september) har passerats.