Frukostseminarium om alkohol – Alkoholvanor, sjukdomsbörda och stöd för att förändra alkoholvanor

Välkommen till frukostseminarium den 15 april. Med avstamp i Folkhälsorapport 2015 presenterar CES, den senaste evidensen om alkoholens roll som sjukdomsorsak, befolkningens alkoholvanor och dess konsekvenser samt vilket stöd Alkohollinjen erbjuder.

Tid:  fredag den 15 april, klockan 8.30-10.00

Plats: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, sal Charles, entréplanet till vänster.

Målgrupp

Folkhälsostrateger, kommunala ANDT-samordnare, politiker, tjänstemän, chefer och vårdpersonal inom SLL, samt övriga intresserade.

Anmälan

Anmäl dig senast den 11 april till elisabeth.johansson@sll.se

Frågor

Eventuella frågor besvaras av lene.nordstrand@sll.se

Program

8.30-8.45       Frukost

8.45- 9.05      Alkoholens roll för den svenska sjukdomsbördan. Emilie Agardh, Institutionen för Folkhälsovetenskap, KI, i samarbete med CES

9.05-9.25       Utvecklingen över tid av alkoholvanorna och dess konsekvenser i länets befolkning. Kozma Ahacic, handläggare, CES

9.25-9.45        Alkohollinjens nuvarande och planerade utveckling av det stöd som erbjuds personer med alkoholproblem, anhöriga och personal inom hälso- och sjukvården. Kerstin Damström Thakker, Driftsansvarig Alkohollinjen, CES

9.45-10.00     Diskussion och frågor

Seminariet är kostnadsfritt.

Varmt välkommen!