Välkommen till grundutbildning i Motiverande samtal (MI)

Välkommen till grundutbildning i Motiverande samtal. Kursen är till för dig som inte har några förkunskaper om MI och som vill lära dig att använda ett hälsofrämjande personcentrerat förhållningssätt i mötet med patienter.

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod som kan användas för att stödja människor att förändra sina levnadsvanor. Syftet med MI är att förtydliga och förstärka klientens egen motivation och tilltro till att kunna genomföra en förändring. I Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder beskrivs tre nivåer av åtgärder; enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal där MI nämns som en av de samtalsmetoder som kan användas i det hälsofrämjande samtalet och förhållningssättet.

Grundutbildningenvänder sig till dig som inte har några förkunskaper i MI, eller som har deltagit i en kortare presentation om MI, och som vill lära dig att använda ett hälsofrämjande personcentrerat förhållningssätt i mötet med patienter.

Denna utbildning motsvarar kunskapsnivån rådgivande samtal.

Kursinnehåll

I utbildningen varvas teori med praktiska övningar och handledning på två inspelade och transkriberade samtal. Några dagars hemarbete tillkommer för inspelning och transkribering av de två samtalen.

Full närvaro och uppfyllelse av alla kursmoment krävs för att få kursbevis.

Efter att du deltagit i grundutbildningen och blivit godkänd har du möjlighet att gå vidare till fördjupningsutbildningen.

Lärandemål:

  • Att få en teoretisk grundförståelse av MI
  • Att uppnå viss färdighet i att tillämpa förhållningssätt och samtalsfärdigheter
  • Att grundläggande kunna redogöra för och förstå betydelsen av kodning av samtal enligt MITI samt värdet av återkoppling
  • Att få kunskaper om möjligheter till fortsatt utveckling av de egna MI-färdigheterna
  • Att uppnå behörighet att gå MI fördjupningsutbildning.

Utbildningen är öppen för intresserade från hela landet, deltagare från Stockolms län har förtur.

Välkommen!

Kursledare

Charlotte Jansson och Lene Nordstrand
MI-tränare och medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLSO, SLL

Frågor

Mejla till utbildningsinfo.slso@sll.se för mer information.                   

Information om kursen

Tid:

  • 7 och 8 februari, kl. 9.00 – 16.00 (lokal: Vattenklöver)
  • 1 dag hemarbete
  • 6 mars, kl. 9.00 – 12.00 eller 13-16 (halvdag i grupprum på plan 4)
  • 1 dag hemarbete
  • 2 maj, kl. 9.00 – 16.00 (fm i grupprum och em i Vattenklöver)

Plats:

CES, Torsplan, Solnavägen 1E, plan 4


Kostnad:

4 000 kr exklusive moms I priset ingår kursmaterial samt morgon- och eftermiddagsfika. Lunch intas på egen hand. Restauranger finns i närområdet.


Anmälan:

Senast 22 januari 2018 via formulär på Folkhälsoguiden