Så skapar vi god hälsa för alla!

Välkommen till lansering av ny folkhälsopolicy 2017–2021 för Stockholms läns landsting.

Den nya folkhälsopolicyn har visionen ”Stockholms läns landsting skapar förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete”. Policyn visar att landstingets alla verksamheter har möjlighet – och ansvar – att bidra till en bättre folkhälsa i länet. Folkhälsoarbetet är inte bara en fråga för hälso- och sjukvården utan i hög grad också för landstingets andra kärnverksamheter: kollektivtrafiken, regionplaneringen och kulturen.

Folkhälsopolicyn anger fyra områden där tonvikten i folkhälsoarbetet de kommande åren ska läggas:

  • Hälsosamma levnadsvanor
  • Stöd till individer och grupper med sämre hälsa eller med sämre socioekonomiska förutsättningar
  • Minskad psykisk ohälsa
  • Hälsofrämjande arbetsmiljöer

Program

Under förmiddagen kommer en expertpanel reflektera utifrån vad de fyra områdena säger om:

  • Regionplaneringens roll i folkhälsoarbetet
  • Kollektivtrafikens roll i folkhälsoarbetet
  • Hälso- och sjukvårdens roll i folkhälsoarbetet
  • Kulturens roll i folkhälsoarbetet

Under lanseringen kommer deltagarna kunna vara delaktiga genom att svara på frågor i Stockholms läns landstings mötesapp.

Målgrupp

Alla som arbetar inom Stockholms läns landsting och som vill veta mer om hur den nya policyn kan påverka arbetet i våra olika verksamheter.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet senast den 14 mars 2017.

Välkommen!

Information om lanseringen

Tid

Onsdag den 22 mars 2017, klockan 9.00 – 12.00. Kaffe från 8.30.

Plats

Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, lokal: Sankta Clara.

Anmälan

Anmäl dig senast 14 mars 2017 via formulär på sidan (tas bort när anmälningstiden gått ut).