Stockholm Public Health Lectures: Kan regeringar lagstifta bort ojämlikhet i hälsa?

Svensk folkhälsopolitik ur en etisk synvinkel.

Tisdagen den 18 september bjuder Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, tillsammans med  Centrum för Epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting, in till det andra seminariet i  seminarieserien "Stockholm Public Health Lectures".

Folkhälsoproposiotion

Under seminariet "Can Governments implement fair health? An ethical take on Swedish public health policy" kommer etiska aspekter av folkhälsa och ojämlikhet i hälsa att diskuteras, med anknytning till regeringens proposition God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (Prop 2017/18:249).

Föreläsare

Föreläser under seminariet gör:

  • John Coggon, professor i juridik vid University of Bristol Law School, hedersmedlem, Storbritanniens folkhälsovårdsdepartement och direktör, Centrum för hälsa, lag och samhälle.
  • Anna Månsdotter, docent, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

Seminariet hålls på engelska och är kostnadsfritt. Efter seminariet blir det mingel med dryck och tilltugg.

Om seminarieserien

Seminarieserien fokuserar på centrala ämnen inom folkhälsoområdet, och frågor som rör planering av hälso- och sjukvården. Föreläsningarna är populärvetenskapliga, riktar sig till bred publik, och hålls av internationellt ledande experter.

Anmälan

Anmäl dig via formulär på Folkhälsoguiden senast 11 september 2018.
Om du anmält dig och får förhinder, gör avanmälan till folkhalsoguiden.slso@sll.se.

Information om seminariet

Can Governments implement fair health? An ethical take on Swedish public health policy

Tid:

Tisdag 18 September 2018 kl.15.00 – 16.30

Plats:

Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Solna

Anmälan:

Sista anmälningsdag är passerad.