Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare

Välkommen till en tvådelad utbildning i tobakskunskap och tobaksavvänjning som ger kunskaper i att stödja den som vill sluta röka eller snusa. 

Diplomeringsutbildningen innehåller ett omväxlande program av föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar och ges under ett halvår. Det går bra att endast gå grundutbildningens två första dagar.

Redovisning av tre egna patienter i aktiv behandling krävs under utbildningsperioden. Dessa inrapporteras skriftligen enligt mall - ett patientfall inför varje handledningstillfälle.

För kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare krävs godkänt kunskapsprov och närvaro vid samtliga tillfällen. Ett grundkrav för att få delta i kursen är egen nikotinfrihet i minst 1 år.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal samt yrkesgrupper som stödjer individer till beteendeförändring.

Anmälan

Anmälan till kursen senast måndagen den 29 augusti 2016. Antalet platser är begränsat. Utbildningen är öppen för intresserade från hela landet, men deltagare från Stockholms län har förtur. Glöm inte att skriva namn, e-postadress, yrke/befattning, arbetsplats och adress, faktureringsadress och organisaitonsnummer.

Har du redan en grundutbildning (2-3 dagar) så finns möjlighet att komplettera till diplomerad tobaksavvänjare. Sänd förfrågan till utbildningsinfo.slso@sll.se.

Ange vid anmälan om din anmälan gäller endast grunddagar, endast diplomering, eller hela diplomeringsutbildningen.

Utbildningen ges i enlighet med Yrkesföreningar mot Tobaks standard för utbildning av tobaksavvänjare.

Kursdagar

13-14 september, Grundutbildning, 2 dagar
27 oktober, Handledning 1 (halvdag)
15 december, Handledning 2 (halvdag)
9 februari 2017, Handledning 3+ diplomeringsdag

Om kursen

Pris: 4 800 kr exklusive moms för hela utbildningen till Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare 3 heldagar och 2 halvdagar

Pris: 2 700 kr exklusive moms för endast grundutbildning, 2 heldagar eller diplomeringsutbildningen 1 heldag och 2 halvdagar

Kontaktperson: Annelie Johansson tfn 08-123 371 03 eller utbildningsinfo.slso@sll.se

Plats: Widerströmska Huset, Tomtebodavägen 18A, Solna

Sista anmälningsdatum: 2016-08-29