Metodstöd i implementering för chefer

Välkomna till ett metodstöd i implementering som fokuserar på effektivt ledarskap.

Enheten för implementering erbjuder ett kostnadsfritt stödprogram i ledarskap vid implementering. Programmet genomförs i samarbete med Karolinska Institutet och baserar sig på den senaste forskningen inom implementering och ledarskap.

Vem kan delta?

Första och andra linjens chefer (med personalansvar) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län som arbetar (hösten 2015 eller våren 2016) med att implementera en evidensbaserad metod, ett vårdprogram, en riktlinje eller dylikt.

När genomförs programmet?

Programmet består av fem halvdags workshops och pågår under våren 2016. Utvärderingen genomförs via kortare enkäter vid tre tillfällen (vinter 2015, vår 2016 och höst 2016).

Vad lär man sig?

  • Utveckla arbetet kring en aktuell implementering.
  • Leda planering, genomförande och utvärdering av ett implementeringsarbete.
  • Coacha och stödja medarbetare på ett sätt som skapar engagemang och kompetens.
  • Analysera specifika förutsättningar på den egna arbetsplatsen som påverkar implementering.
  • Identifiera hur du som chef leder implementering i dagsläget och hur ditt ledarskap kan utvecklas.

För ytterligare information om programmet se inbjudan.

Anmälan

Anmäl dig senast den 20 oktober 2015 till Rebecca Mosson, Enheten för implementering, CES, e-post: ledarskapimplementering@sll.se.

Vid anmälan vänligen ange namn på din arbetsplats, antal personer du är chef för och vilken metod som ska implementeras samt när detta ska ske.