Välkommen till metodstöd i implementering

Enheten för implementering och utvärdering erbjuder ett metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Vad lär man sig?

  • Tillämpa en evidensbaserad modell för beteendeförändring som ett verktyg för implementering.
  • Göra en systematisk analys av vad som hindrar och underlättar implementeringsarbetet.
  • Identifiera och genomföra lämpliga aktiviteter för att stödja implementering.
  • Utvärdera implementeringsarbete.

Metodstödets innehåll

Metodstödet består av ovanstående fyra workshops som innehåller föreläsningar och praktiskt arbete tillsammans med andra anmälda verksamheter. Mellan varje workshop gör de deltagande enheterna förankringsarbete i sin egen verksamhet med handledning från Enheten för implementering och utvärdering. Utöver detta erbjuds även chefer en valbar workshop om ledarskap och implementering (16 oktober på förmiddagen).

Förutsättningar

Varje enhet deltar med en verksamhetschef (eller en annan lämplig chef) och två till tre medarbetare. Grunden för metodstödet är att en chef arbetar tillsammans med några centrala medarbetare. Detta är viktigt för att kunna göra de förändringar som leder till en framgångsrik implementering.

Arrangör

Metodstödet ges av Enheten för implementering och utvärdering, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). På enheten arbetar implementeringsexperter vilka leds av Henna Hasson, som även är docent och forskare i implementering vid Karolinska Institutet.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret på sidan, senast 8 augusti 2017.
Vid anmälan ange enhetens namn samt bekräftelse att en chef och minst två medarbetare deltar i utbildningen. Ange också vad ni avser att implementera och lämna kontaktuppgifter till en av deltagarna för vidare kommunikation.

Mer information

För mer information, kontakta implementering.slso@sll.se

Information om metodstödet

Workshops sker centralt i Stockholm.

Datum och tid

Workshop 1: 5 september kl. 13.00 - 16.00
Workshop 2: 26 september kl. 13.00 - 16.00 
Ledarskap och implementering (endast för chefer) : 16 oktober kl. 9.00 - 13.00
Workshop 3: 16 oktober kl. 13.00 - 16.00
Workshop 4: 15 november kl. 13.00 - 16.00

Anmälan

Anmälningstiden har gått ut.