Välkommen till metodstöd i implementering

Enheten för implementering och utvärdering erbjuder ett metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt.

Vad lär man sig?

  • Tillämpa en evidensbaserad modell för beteendeförändring som ett verktyg för implementering.
  • Göra en systematisk analys av vad som hindrar och underlättar implementeringsarbetet.
  • Identifiera och genomföra lämpliga aktiviteter för att stödja implementering.
  • Utvärdera implementeringsarbete.

Metodstödets innehåll

Metodstödet består av ovanstående fyra workshops som innehåller föreläsningar och praktiskt arbete tillsammans med andra anmälda verksamheter. Mellan varje workshop gör de deltagande enheterna förankringsarbete i sin egen verksamhet med handledning från Enheten för implementering och utvärdering. 

Förutsättningar

Varje enhet deltar med en verksamhetschef (eller en annan lämplig chef) och två till tre medarbetare. Grunden för metodstödet är att en chef arbetar tillsammans med några centrala medarbetare. Detta är viktigt för att kunna göra de förändringar som leder till en framgångsrik implementering.

Arrangör

Metodstödet ges av Enheten för implementering och utvärdering, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). På enheten arbetar implementeringsexperter vilka leds av Henna Hasson, som även är docent och forskare i implementering vid Karolinska Institutet.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret på sidan, senast 15 maj 2018.
Vid anmälan ange enhetens namn samt bekräftelse att en chef och minst två medarbetare deltar i utbildningen. Ange också vad ni avser att implementera och lämna kontaktuppgifter till en av deltagarna för vidare kommunikation.

Mer information

För mer information, kontakta implementering.slso@sll.se

Information om utbildningen

Plats:

I konferenslokal på våning 4, Solnavägen 1E (Torsplan), Stockholm .

Datum och tid:

Workshop 1: Tis 28 augusti kl. 9.00 - 12.00
Workshop 2: Fre 7 september kl. 9.00 - 12.00 
Workshop 3: Mån 24 september kl. 9.00 - 12.00
Workshop 4: Mån 15 oktober kl. 9.00 - 12.00

 

Anmälan:

Anmäl dig via formulär på Folkhälsoguiden, senast 15 maj 2018.

Senast ändrad 2018-10-26

Publicerad: 2018-03-22