Välkommen till Metodstöd i implementering!

Metodstöd i implementering ger verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt. OBS! Det går inte längre att anmäla sig till kursen, den är fullbokad.

Enheten för implementering erbjuder ett metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt. Metodstödet utgår ifrån den senaste forskningen kring implementering. Arbetsmodellen som används kan appliceras för implementering av olika riktlinjer och metoder.

Datum och tid

2 februari, kl. 13.00 - 16.00 Tema 1
23 februari kl. 13.00 - 16.00 Tema 2
23 mars kl. 9.00 - 13.00 Ledarskap och implementering (endast för chefer)
23 mars kl. 13.00 - 16.00 Tema 3
27 april kl. 13.00 - 16.00 Tema 4

Vad lär man sig?

  • Tillämpa en evidensbaserad modell för beteendeförändring som ett verktyg för implementering.
  • Göra en systematisk analys av vad som hindrar och underlättar implementeringsarbetet.
  • Identifiera och genomföra lämpliga aktiviteter för att stödja implementering.
  • Utvärdera implementeringsarbete.
  • Metodstödets innehåll
  • Metodstödet består av fyra workshops som innehåller föreläsningar och praktiskt arbete tillsammans med andra anmälda verksamheter. Mellan varje workshop gör de deltagande enheterna förankringsarbete i sin egen verksamhet med handledning från Enheten för implementering. Utöver detta erbjuds även chefer en valbar workshop om ledarskap och implementering (23 mars på förmiddagen).

Förutsättningar

Varje enhet deltar med en verksamhetschef (eller en annan lämplig chef) och två till tre medarbetare. Grunden för metodstödet är att en chef arbetar tillsammans med några centrala medarbetare. Detta är viktigt för att kunna göra de förändringar som leder till en framgångsrik implementering.

Arrangör

Metodstödet ges av Enheten för implementering, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). På enheten arbetar implementeringsexperter vilka leds av Henna Hasson, som även är docent och forskare i implementering vid Karolinska Institutet.

Anmälan

OBS! Anmälningstiden har gått ut (28/11) och kursen är fullbokad!

För mer information kontakta implementering@sll.se. 

Varmt välkomna att höra av er till oss!