Metodstöd i implementering

Välkomna till Metodstöd i implementering – Stöd till arbete med patienters levnadsvanor

Enheten för implementering erbjuder ett metodstöd i implementering som ger deltagande verksamheter verktyg för att implementera Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (Socialstyrelsen, 2011) eller Regionalt vårdprogram hälsofrämjande levnadsvanor på ett tidseffektivt och evidensbaserat sätt. Metodstödet utgår ifrån den senaste forskningen kring implementering och arbetsmodellen som används kan även appliceras för implemen-tering av andra riktlinjer och metoder.

Workshops sker centralt i Stockholm. Under hösten 2016 gäller följande datum och tider:

Datum och tid

30 augusti, kl. 13.00 - 16.00 Tema 1

13 september kl. 13.00 - 16.00 Tema 2

27 september kl. 13.00 - 16.00 Tema 3

25 oktober kl. 9.00 - 13.00 Ledarskap och implementering (endast för chefer)

25 oktober kl. 13.00 - 16.00 Tema 4

29 november kl. 13.00 - 16.00 Tema 5

Vad lär man sig?

  • Tillämpa en evidensbaserad modell för beteendeförändring som ett verktyg för implementering.
  • Göra en systematisk analys av vad som hindrar och underlätar implementeringsarbetet.
  • Identifiera och genomföa lämpliga aktiviteter för att stödja implementering.
  • Utvädera implementeringsarbete

Metodstödets innehåll

Metodstödet består av ovanstående fem workshops som innehåller föreläsningar och praktiskt arbete tillsammans med andra anmälda verksamheter. Mellan varje workshop gör de deltagande enheterna förankringsarbete i sin egen verksamhet med handledning från Enheten för implementering. Utöver detta erbjuds även chefer en valbar workshop om ledarskap och implementering.

För ytterligare information om programmet se inbjudan.

Anmälan

Anmäl er senast den 12 maj 2016 till implementering@sll.se.

Vid anmälan ange enhetens namn samt bekräftelse att en chef och minst två medarbetare deltar i utbildningen. Ange också vad ni avser att implementera.

Antalet platser är begränsat.