Välkommen till fördjupningsutbildning i Motiverande samtal

Välkommen till fördjupningsutbildning i Motiverande samtal (MI). Kursen är till för dig som gått en grundutbildning i MI och vill lära dig mer om hur MI kan användas i mötet med patienter.

Fokus i denna utbildning ligger på att träna Motiverande samtal (MI) genom att spela in och transkribera samtal, samla erfarenheter och fördjupa din kompetens via handledning och återkoppling. Under utbildningen lyfts också de senaste forskningsrönen fram.

Syfte

Att motsvara kunskapsnivån kvalificerat rådgivande samtal i MI relaterat till Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Teori varvas med praktiska övningar och handledning över tid.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som gått en grundutbildning i MI och nu vill lära dig att använda MI på en kvalificerad nivå i mötet med patienter. MI-grundutbildningen du tidigare deltagit i bör inte ligga mer än tre år tillbaka i tiden. Om du gått grundutbildningen hos en annan aktör behöver vi se ditt intyg för att få inblick i dina förkunskaper.

Praktisk information inför kursstart

Utöver kurstillfällena ovan behövs minst tre dagar för självstudier, bland annat för inspelning av tre samtal, transkribering av två samtal och tid för en telefonåterkoppling på ett av samtalen (ca 30 min). I utbildningen ingår grupphandledning på två av samtalen, varav ett kommer att kodas av MIQA-gruppen vid Karolinska Institutet, Stockholm.

Senast den 20 februari ska du ha spelat in och delgivit kursläraren ett samtal (ljudfil) där du använder dina MI-kunskaper från tidigare samt från de självstudier vi kommer hänvisa till.
Du får mer information om kursen efter att du anmält dig.

Lärandemål

  • Att få en fördjupad teoretisk grundförståelse av MI.
  • Att uppnå fördjupade kunskaper och färdighet för att självständigt utöva MI med klienter/patienter.
  • Att få förståelse för kodningens betydelse vid mätning av samtalets MI-variabler och användning vid handledning och forskning.

Utbildningen är öppen för intresserade från hela landet, deltagare från Stockolms län har förtur.

Välkommen!

Kursinformation

Tid

Fysiska gruppträffar:
28 mars klockan 9.00 – 16.00.
9 maj kl. 9.00 – 16.00.

Utöver de fysiska gruppträffarna behöver du lägga minst tre dagar på självstudier.
Senast den 20 februari ska du skicka in en ljudfil till kursadministratören. Mer information om detta kommer i bekräftelsebrev efter att du anmält dig.

Plats

Meddelas senare.

Pris

2 800 kr exklusive moms.
I priset ingår en MITI-kodning och en telefonåterkoppling samt morgon- och eftermiddagsfika. Lunch intas på egen hand. Restauranger finns i närområdet samt möjligheter att värma egen mat.

Anmälan

Senast 10 februari 2017.