Grundutbildning i Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa människor att förändra sina levnadsvanor. Syftet med MI är att förtydliga och förstärka klientens egen motivation och tilltro till att kunna genomföra en förändring.

I Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder beskrivs tre nivåer av åtgärder; enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal där MI nämns som en av de samtalsmetoder som kan användas i det hälsofrämjande förhållningssättet och arbetet.

Grundutbildningen vänder sig till dig som inte har några förkunskaper i MI eller som har deltagit i en kortare presentation om MI och som vill lära dig att använda ett hälsofrämjande personcentrerat förhållningssätt i mötet med patienter.

Denna utbildning motsvarar kunskapsnivån rådgivande samtal.

Kursinnehåll

I utbildningen varvas teori med praktiska övningar och handledning på två inspelade och transkriberade samtal. Några dagars hemarbete tillkommer för inspelning och transkribering av de två samtalen.

Obligatorisk närvaro vid samtliga tillfällen.

Efter att du deltagit i grundutbildningen och blivit godkänd har du möjlighet att gå vidare till fördjupningsutbildningen.

Utbildningen är öppen för intresserade från hela landet, deltagare från Stockolms län har förtur.

Frågor

Har du frågor om utbildningen kan du kontakta kursledarna
Nelleke Heinemans och Rosettè Lind.

Kursinformation

Tid (HT 2016):
29 september, kl. 9.00 – 16.00
30 september, kl. 9.00 – 16.00
1 dag hemarbete
28 oktober, kl. 9.00 – 12.00 
1 dag hemarbete
24 november, kl. 09.00 – 16.00

Plats: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Solna. 
Karta i Google maps

Pris: 4 000 kr exklusive moms.
I priset ingår kursmaterial samt morgon- och eftermiddagsfika. Lunch intas på egen hand. Restauranger finns i närområdet samt möjligheter att värma egen mat.

Anmälan: Sista anmälningsdag har passerat.