Välkommen till Stockholm Public Health Lectures - The Obesogenic Environment 18/5

Nu lanserar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting, tillsammans med institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, seminarieserien ”Stockholm Public Health Lectures”. Serien kommer att fokusera på särskilt viktiga frågor inom folkhälsoområdet, och frågor som rör planering av hälso- och sjukvården.

Föreläsningarna är populärvetenskapliga, riktar sig till bred publik, och hålls av internationellt ledande experter. Efter seminariet inbjuds åhörarna att delta i ett mingel med lättare förtäring.

Det första seminariet har titeln ”The Obesogenic Environment”. Föreläsare under förmiddagen är världsledande experter på fysisk aktivitet respektive kost:

  • Ulf Ekelund, professor vid Department of Sports Medicine, Norwegian School of Sport Sciences
  • Dr Kevin Hall, Senior Investigator, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Efter inledande föredrag diskuteras om och hur aktuella och genomgripande samhällsförändringar, som riskerar öka förekomsten av övervikt och fetma, kan undvikas genom samhällsplanering och politisk beslut. Moderator är Cecilia Magnusson, professor vid institutionen för folkhälsovetenskap och verksamhetschef för CES.

Seminariet hålls i Landstingssalen, Hantverkargatan 45, fredagen den 18 maj 2018, kl. 10.00-11.30.

Seminariet hålls på engelska och är är kostnadsfritt.

Information om seminariet

Tid:

18 maj 2018 kl 10.00-11.30

Plats:

Landstingssalen, Hantverkargatan 45, Stockholm

Anmälan

Anmäl dig via formulär på Folkhälsoguiden senast 10 maj.