Studiedag om tobak

Välkommen till en kostnadsfri studiedag om tobak 9 november 2017.

Förmiddag

Öppen handledning

Vill du diskutera med oss och andra och få handledning i tobaksavvänjning? Välkommen med dina frågor, för diskussion med andra tobaksavvänjare som kan ge nya kunskaper och perspektiv.

Program eftermiddag

Tema: Rökfri operation

13.00 Välkomna

13.10 ”Live Incite – En möjlighet att hitta nya lösningar, för livsstilsfaktorers påverkan i den perioperativa processen, med innovation och samarbete utöver gränserna” Martina Ahlberg – projektledare innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset

14.10 Fikapaus

14.45 ”Rökfrihet i samband med operation – hur gör vi? ” Sara Haile – specialist sjuksköterska i kirurgisk vård/doktorand, Södersjukhuset/Karolinska institutet

15.45 Avslutning och utvärdering

Anmälan

Antalet platser är begränsat, anmäl dig via formuläret.

Studiedagen är kostnadsfri. Om avbokning ej sker tas en administrationsavgift ut på 250 kronor. Om du får förhinder kan din plats kostnadsfritt överlåtas till annan intresserad kollega.

Varmt välkomna!