Studiedag om tobak

Välkommen till en kostnadsfri studiedag om tobak den 28 april 2016.

Förmiddag

Öppen handledning

Vill du diskutera med oss och andra och få handledning i tobaksavvänjning? Välkommen med dina frågor, för diskussion med andra tobaksavvänjare som kan ge nya kunskaper och perspektiv.

Eftermiddag

Nya tag mot tobaken!

  • I maj 2016 får Sverige en ny tobakslag – vad innebär den?
  • Hälsomottagningar i länet – hur jobbar dom?
  • Sluta-Röka-Linjen – till vilken nytta?

Anmälan

Anmälan görs senast fredag den 22 april. Antalet platser är begränsat.

Studiedagen är kostnadsfri. Om avbokning ej sker tas en administrationsavgift ut på 250 kronor. Om du får förhinder kan din plats kostnadsfritt överlåtas till annan intresserad kollega.

Varmt välkomna!

Målgrupp: Personer som arbetar med tobaksavänjning

Datum: 2016-04-28 

Tid: Handledning 09:00 - 12:00 Tobaksföreläsning 13.00 - 16:00

Adress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A