Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare

Välkommen till en tvådelad utbildning i tobakskunskap och tobaksavvänjning som ger kunskaper i att behandla den som vill sluta röka eller snusa. 

Diplomeringsutbildningen innehåller ett omväxlande program av föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar och ges under fyra månader. Det går bra att endast gå grundutbildningens två första dagar.

Redovisning av tre egna patienter i aktiv behandling krävs under utbildningsperioden. Dessa inrapporteras skriftligen enligt mall - ett patientfall inför varje handledningstillfälle.

För kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare krävs godkänt kunskapsprov och närvaro vid samtliga tillfällen. Ett grundkrav för att få delta i kursen är egen nikotinfrihet i minst 1 år.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal samt yrkesgrupper som stödjer individer till beteendeförändring. 

Anmälan

Sista anmälningsdagen är tisdag 12 januari 2016. Antalet platser är begränsat. Utbildningen är öppen för intresserade från hela landet, men deltagare från Stockholms län har förtur.

Har du redan en grundutbildning (2-3 dagar) så finns möjlighet att komplettera till diplomerad tobaksavvänjare. Sänd förfrågan till kontaktperson irene.sundelin@sll.se.

Ange vid anmälan under fältet Övrigt om din anmälan gäller endast grunddagar, endast diplomering, eller hela grundutbildningen. OBS! diplomeringsdagen har nu blivit ändrad till den 25 maj.

Utbildningen ges i enlighet med Yrkesföreningar mot Tobaks standard för utbildning av tobaksavvänjare.

Kursdagar

27-28 januari, Grundutbildning, 2 dagar
9 mars, Handledning 1 (halvdag)
6 april, Handledning 2 (halvdag)
25 maj, Handledning 3+ diplomeringsdag

OBS! sista kursdagen har ändrats från tidigare 18 maj till 25 maj.

Om kursen

Pris: 4 800 kr exklusive moms.
Kontaktperson: irene.sundelin@sll.se
Plats: Widerströmska Huset, Tomtebodavägen 18A, Solna
Sista anmälningsdatum: 2016-01-12