Tobaksdagen 2019

Den 28 maj välkomnar Uppdrag tobaksprevention Stockholm till Tobaksdagen – en temadag som uppmärksammar World No Tobacco Day, och som kraftsamlar kring tobaksfrågan i Region Stockholm.

Tobaksdagen kommer innehålla intressanta föreläsningar, exempel på tobaksförebyggande arbete och en paneldebatt med fokus på den nya tobakslagen, Rökfritt Sverige 2025 samt de globala hållbarhetsmålen.

Uppdrag tobaksprevention Stockholm samordnar kunskap och expertis för att effektivisera och utöka det tobakspreventiva arbetet i Region Stockholm. Vårt övergripande mål är att minska tobaksbruket i länet, med särskilt fokus på jämlikhetsaspekter. 

Hoppas att du vill komma! 

Tid, plats och anmälan

När: Tisdag 28 maj 2019, kl. 09–16.

Plats: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm.

Målgrupp: Politiker, beslutsfattare och personer som arbetar med
tobaksprevention i Region Stockholm, inom hälso- och sjukvården,
kommuner, skolor eller frivilligorganisationer. Samt övriga med
intresse för tobaksfrågor.

Anmälan: Sista anmälningsdag har passerat (21 maj).   

Program

9–9.30 Frukostfika och mingel

9.30–10.15 Introduktion
Om framtidens fokus i tobaksfrågan, World No Tobacco Day
och Uppdrag tobaksprevention Stockholm.
Joanna Stjernschantz Forsberg, specialistläkare och samordnare för
Uppdrag tobaksprevention Stockholm.

10.15–11.00 Temat för World No Tobacco Day 2019: Lungor
Matz Larsson, överläkare och forskare i Region Örebro.

11.00–11.45 Hälsorisker med snus
Cecilia Magnusson, professor i folkhälsoepidemiologi och verksamhetschef på
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm.

11.45–13.00 Lunch
Ingår ej. Lunchrestaurang finns i Landstingshuset.

13.00–13.45 Hur når vi dem som behöver det mest?
Om utsatta grupper och ungdomar.
Rosaria Galanti, professor i folkhälsoepidemiologi och enhetschef
på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Region Stockholm.

13.45–14.45 Tobakspreventivt arbete
Fyra exempel från olika arenor.

14.45–15.15 Fika

15.15–16.00 Paneldebatt
Diskussion kring den nya tobakslagen, Rökfritt Sverige 2025
och miljöaspekter.

Kontakt

Mejla eventuella frågor till uppdragtobaksprevention.slso@sll.se