Våld i nära relationer

Den 25 september 2015 genomförde CES tillsammans med Kunskapscentrum våld i nära relationer en konferens: Våld i nära relationer - Vad kan hälso- och sjukvården göra?!

Syftet med konferensen var att sprida kunskap om hälso- och sjukvårdens ansvar för arbetet med våld i nära relationer, kopplat till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Även att tydliggöra kopplingen mellan våld och ohälsa och visa att hälso- och sjukvården kan göra skillnad i människors liv genom att börja ställa frågor om våld.

Föreläsarnas presentationer

Föreläsarnas samlade presentationer (PDF, 2,67 MB)