Förskolans arbete och förutsättningar för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet

Den 27 september finns en ny chans att delta i ett seminarium om det hälsofrämjande arbetet i Stockholms läns förskolor. Välkommen!

Under förmiddagen presenteras en kartläggning av förskolans förutsättningar att främja bra mat- och rörelsevanor. På seminariet berättar vi om tre nyligen publicerade rapporter och dessutom blir det tillfälle till diskussioner och frågor.

Kartläggningen baseras på enkäter som skickats till samtliga förskolor, förskolechefer och verksamhetschefer i Stockholms län. Undersökningen har gjorts i samarbete med Karolinska Institutet och fokuserat på sociala, fysiska och organisatoriska faktorer.

Program

09.00-09.45 Inledning. Styrande dokument för det hälsofrämjande arbetet inom förskolan, Yvonne Forsell

09.45-10.10 Kaffe/the/smörgås/frukt

10.10-11.00 Förutsättningar för fysisk aktivitet i förskolan, Maria Wikland

11.00-11.45 Förutsättningar för att främja goda matvanor i förskolan, Andrea Friedl

11.45-12.00 Avslutning

Anmälan

Sista anmälningsdag är 20 september 2018.

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsade.

Information om seminariet

Tid

27 september 2018 kl 9-12

Plats

Rum Vattenklöver, plan 4, Solnavägen 1E, Stockholm (Torsplan)