Utbilda dig till kvalificerad tobaksavvänjare i höst

Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I kursen Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården 7,5hp, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp.

Kursdatum och tid

Kursstart: vecka 38, 2022.

Obligatoriska kursdagar (kl 9-15:30):
19 september och 20 september, 27 och 28 september, 24 oktober, 31 oktober,
16 november och 2 december. Beräkna minst 2 dagar för eget arbete. 

Arrangör

Akademiskt primärvårdscentrum i samarbete med Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Innehåll

  • Föreläsningar, seminarier och gruppaktiviteter
  • Praktisk tobaksavvänjning på egna arbetsplatsen med efterföljande handledning/återkoppling i grupp
  • Individuella hemuppgifter och hemtenta
  • Tobakskunskap och metoder för tobaksavvänjning
  • Tobaksförebyggande arbete i samhället
  • Beroendekunskap, teorier kring beteendeförändring, pedagogiska förhållningssätt, kvalitetssäkring och uppföljning

Lärandemål

  • Efter avslutad kurs kommer du ha en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk.
  •  Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv kommer du självständigt kunna utföra kvalificerad tobaksavvänjning individuellt och i grupp.
  •  Du kommer även tillägna dig kunskap och strategier som kan användas som en integrerad del i tobaksuppdraget på din arbetsplats.

Föreläsare

Vårdutvecklingsledare och experter inom tobaksavvänjning på Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Externa expertföreläsare tillkommer.

Målgrupp

Arbetesterapeut
AT-läkare
Dietist
Distriktssköterska
Fysioterapeut/sjukgymnast
Kurator
Läkare
Psykolog
Sjuksköterska
Specialistläkare, allmänmedicin
Specialistläkare, annat
ST-läkare

Kostnad

13 000 SEK exkl. moms.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Övriga kommentarer:

Kursen är på distans via Zoom och använder Canvas som läroplattform. Kursen sträcker sig över fyra månader, med totalt åtta schemalagda utbildningsdagar och två studiedagar.

Beräkna tid för inläsning av litteratur inför respektive kursdag, hemarbete med samtal och hemtentamen. Obligatorisk närvaro på samtliga schemalagda föreläsningar/seminarier och gruppaktiviteter. Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan kursdeltagare och kursledning angående kompletteringar.

Anmälan görs senast 1 september 2022 via: www.ki.se/uppdragsutbildning
eller genom att klistra in länken:
https://admin.kiuppdrag.se/Portal/Public/Ems/CourseTermInfo.aspx?ctid=4120

Administrativa frågor

Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se
Tel: 08-524 83891