Inbjudan till fokusgrupp för nya Folkhälsoguiden

Den 3 maj är du välkommen till fokusgrupp för utvärdering av nya Folkhälsoguiden.

Folkhälsoguiden är en webbplats för folkhälsofrågor inom Region Stockholm. Webbplatsen utvecklas nu till en länsgemensam ingång till Region Stockholms folkhälsoarbete, med nya ämnesområden och ny struktur. Nu bjuder vi in till fokusgrupp för att göra webbsidan så bra och användarvänlig som möjligt.

Vi behöver din hjälp för att utvärdera en tidig version av den nya webbplatsen. Målet med utvärderingen är att tydliggöra vilka behov webbplatsens olika målgrupper har. Därför är din upplevelse av webbplatsen viktig för oss. Målgruppens återkoppling på utformning och information kommer att vara vägledande för det fortsatta arbetet med webbplatsen och slutresultatet.

Du är välkommen till fokusgruppen oavsett om du har använt Folkhälsoguiden tidigare eller inte. Inga förkunskaper krävs.

Fokusgruppen leds av Simon Peyda Moore, handläggare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm.

Fokusgrupp för utvärdering av nya Folkhälsoguiden

När

3 maj 2023 kl 13-14.30

Plats

Digitalt möte via Microsoft Teams.

Anmälan

Anmälan sker via formulär på Folkhälsoguiden senast 30 april.

 

Nya Folkhälsoguiden är ett samarbete mellan Centrum för arbets- och miljömedicin, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning.