Nätverk för hälsa om covid-19 i Stockholms län

Torsdag 25 mars är du varmt välkommen att delta i Nätverk för hälsa. Temat är covid-19 i Stockholms län – hur vi har drabbats, eventuella effekter på folkhälsan och hur vi kan arbeta vidare.

Under träffen får vi veta mer om utvecklingen och spridningen i länets kommuner och stadsdelar, kopplat till socioekonomiska faktorer. Vi får exempel på pandemins potentiella effekter på folkhälsan och hur de kan tacklas på lokal nivå. Tillsammans med företrädare från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), får ni också diskutera de aspekter av folkhälsan som känns mest angelägna, i ambition att sprida det stöd vi på CES kan ge till olika aktörer i Stockholms län.

Lokala skillnader i förekomst av covid-19 och konsekvenser för folkhälsan – hur arbetar vi vidare?

Tid: Torsdag 25 mars 2021, kl. 13–16
Plats: Online i Microsoft Teams.
Anmälan: Anmäl dig via formuläret till höger på den här sidan, senast 19 mars. I forumläret får du också välja vilket ämne du vill diskutera under gruppdiskussionen. Länk till träffen skickas till din mejl innan 25 mars. 

Att delta är kostnadsfritt.


Program

13.00–13.05 Välkomna
Lene Lindberg, psykolog vid CES och samordnare för Nätverk för hälsa

13.00–13.30 Covid-19 i Stockholms län - utveckling, spridning och socioekonomiska faktorer
Vicky Bartelink, bitr. enhetschef hälsoläge och vårdbehov, CES

13.30–14.00 Vilka effekter kan covid-19 ha på folkhälsan?
Presentation av potentiella effekter på den psykiska hälsan hos befolkningen och de som drabbas av covid-19, samt på den sexuella och reproduktiva hälsan och rättigheter.

Johan Åhlén, bitr. enhetschef psykisk hälsa, CES
Amanda Walter Söderberg och Elin Zamore Söderström, handläggare sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, CES

14.00–14.20 Paus

14.20–15.20 Vilka effekter kan covid-19 ha på folkhälsan? (fortsättning)
Presentation av potentiella effekter på rökning (och hur rökare drabbas av covid-19), alkoholvanor, matvanor och fysisk akvititet.

Joanna Stjernschantz Forsberg, enhetschef Sluta-Röka-Linjen, CES
Anna Fält, handläggare tobaksprevention, CES
Liselotte Schäfer Elinder, adj. professor i folkhälsovetenskap, CES
Daniel Berglind, handläggare fysisk aktivitet, CES

15.20–15.35 Vaccination mot covid-19 och vaccinationsvilja
Mårten Åhström, handläggare implementering och utvärdering, CES

15.35–15.55 Diskussion i mindre grupper
Hur kan vi arbeta vidare på lokal nivå, utifrån ämne och innehåll i en av presentationerna?

15.55–16.00 Avslutning

Kontakt

Lene Lindberg, samordnare för Nätverk för hälsa: lene.lindberg@sll.se