Utbilda dig till tobaksavvänjare

OBS! Vårens kurs har flyttats fram till hösten 2021 med start i september - mer information om kursen publiceras under våren.

Nu finns åter möjlighet att gå en högskoleutbildning för att bli tobaksavvänjare. I utbildningen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavvänjning, både individuellt och i grupp.

Kursen vänder sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta. Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk. Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv kommer deltagaren självständigt kunna utföra kvalificerad tobaksavvänjning individuellt och i grupp. Vidare ingår att tillägna sig kunskap och strategier som kan användas som en integrerad del i tobaksuppdraget på den egna arbetsplatsen.

Kursen ger 7,5 högskolepoäng 

Utbildning på distans

Kursen hålls på distans via Zoom och läroplattformen Canvas. Om möjligt kan vissa utbildningsdagar förekomma på Akademiskt primärvårdscentrum (Torsplan), Solnavägen 1 E, 113 65 Stockholm.

Kursinnehåll

Kursen innehåller tobakskunskap och metoder för tobaksavvänjning. Tobaksförebyggande arbete i samhället, beroendekunskap, teorier kring beteendeförändring, pedagogiska förhållningssätt i patientutbildning, kvalitetssäkring och uppföljning.

Kursansvariga 

Ansvarig institution är institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och
samhälle, sektionen för allmänmedicin i samarbete med Akademiskt Primärvårdscentrum (APC) och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) inom Region Stockholm.

Kostnad

Anställda inom Region Stockholm 9 700 SEK exkl moms, övriga 13 500 SEK exkl moms.
Personal verksam inom Region Stockholm har förtur. Kursen finansieras delvis av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i Region Stockholm.

Sista anmälningsdag 2021-01-15.

Läs mer om kursen och anmäl dig här

Kontakt

Vid frågor kontakta Lene Nordstrand: lene.nordstrand@sll.se, 070–4846913, eller Lena Lund: lena.k.lund@sll.se mobil 070–1655182.