Nätverksträff för faciliterare och förändringsledare

Det här är den första inbjudan till ett nätverk för er som gått Metodstöd i implementering för facilterare eller Fördjupningsutbildning i förändringsledning. Vi planerar att ha återkommande nätverksträffar tillsammans då vi tror att ni gynnas av att träffa varandra, utbyta erfarenheter och får möjlighet att knyta kontakter.

Program vid första nätverksträffen

  • Henna Hasson, professor i implementeringsvetenskap,berättar om sin nya bok Implementeringsboken – så inför du nytt som gör nytta. Föreläsningen kommer fokusera på steget innan man sätter igång med en implementering. Vad ska man tänka på, är det verkligen värt att implementera den nya modellen eller arbetssättet?
  • Nätverka med andra som deltagit i dessa utbildningar genom erfarenhetsutbyte runt genomförda och pågående implementeringar i grupper.

 

När:

16 oktober 2023, klockan 13.00–16.00

Plats:

I lokalerna Ljung, Vattenklöver och Saffran på Solnavägen 1E (Torsplan), Stockholm, plan 4.

Anmälan

Anmälan görs via formulär på denna sida, senast 15 maj.
Bekräftelse på anmälan kommer genom en kalenderinbjudan som du behöver acceptera.

 

Kontakt vid frågor

Mårten Åhström, marten.ahstrom@regionstockholm.se eller
Leif Eriksson, leif.e.eriksson@regionstockholm.se

 

Varmt välkommen!