Områden

Folkhälsoguidens ämnesområden utgår från nationella målområden för folkhälsa, där Region Stockholms FoUU-verksamheter tillhandahåller stöd i folkhälsoarbetet i form av kunskapsunderlag, rapporter, nyheter, utbildning, nätverk och digitala verktyg.

Publicerad: 2022-10-24