Hälsa och sjukdom

Epidemiologisk bevakning av folkhälsan

För att kunna förbättra hälsan för invånarna i Stockholms län behöver vi veta hur vår tids ohälsa ser ut. Vilka grupper är drabbade av ohälsa och varför? Här hittar du kunskapsunderlag och verktyg med epidemiologisk bevakning som grund.

Folkhälsokollen bild

Folkhälsokollen

Folkhälsokollen ger dig överblick över hur livsvillkor, levnadsvanor och hälsa är fördelade och utvecklas över tid i Stockholms län. Använd verktyget för att öka möjligheterna att hitta insatser för att förbättra hälsan – på  områdesnivå i kommuner och stadsdelar.

Folkhälsorapport 2023

Rapporten beskriver hälsoläget i Stockholms län, utifrån de sjukdomar, riskfaktorer och levnadsvanor som orsakar högst sjukdomsbörda idag. Den visar även på utveckling över tid och ger förslag på hur hälsan kan förbättras. 

Hög ned rapporter/broschyrer

Publicerat om hälsa och sjukdom

På sidan Publikationer finns rapporter och informationsmaterial om hälsa och sjukdom. Hitta det du behöver med sökord och filter.

Hälsa Stockholm

En studie om liv och hälsa i Stockholms län under längre tid. Undersökningen är  en bas för Folkhälsorrapporten liksom forskning om bakomliggande orsaker till ohälsa och sjukdom.

Hälsometerns appikon

Hälsometern

Region Stockholms folkhälsoapp ger användaren möjlighet att överblicka sin egen fysiska aktivitet och hälsa, samtidigt som användaren bidrar till insamling av folkhälsodata.

Stockholms diabetespreventiva program (SDPP)

Studien undersöker riskfaktorer och sjuklighet i samband med typ-2-diabetes.