Förskolebarn leker i park tillsammans med personal

Boende och närmiljö

Hur vi bygger vår stad är avgörande

Boende och närmiljö har stor betydelse för folkhälsan. Hur vi bygger vår stad är avgörande för individens möjligheter att kunna behålla en god hälsa livet ut. Stockholms län har stora utmaningar med befolkningstillväxt och förtätning som ökar exponeringen för urbana miljöföroreningar, och därmed också risken för miljörelaterad ohälsa.

Skärmbild Miljöhälsa online

Miljöhälsa online

Aktuell information om hur olika faktorer i miljön påverkar människors hälsa i Stockholms län. Diagram, tabeller och interaktiva kartor gör att du lätt kan se och jämföra läget i olika kommuner.

Skärmbild Miljöhälsa på karta

Miljöhälsa på karta

Miljöhälsa på karta är Region Stockholms nya verktyg för uppföljning och analys av den miljörelaterade hälsan i länet. I verktyget kommer du kunna hitta information om olika miljöexponeringars förekomst och fördelning i befolkningen. 

mamma med barn i bärsele i trafikmiljö

Nyhetsbrevet "Miljö och hälsa"

Få koll på ny kunskap, aktuella seminarier och annan viktig information om miljöns koppling till hälsa. 

Stockholm

Bullernätverket

Ett forum för dig som arbetar med buller, hälsoskydd och samhällsplanering  i Stockholms län. Här finner du en mängd information om buller, viktiga styrdokument och kunskapssamlingar.

Elevhälsoportalen logotyp

Elevhälsoportalen

Hjälper förskolor och skolor i det hälsofrämjande arbetet, bland annat i frågor som rör allergi och buller.

Pojke med astmainhalator

Allergipreventivt arbete

Kunskapsstöd kring hur det går att arbeta preventivt för att minska  allergi och luftvägssjukdomar som kan kopplas till miljöfaktorer inomhus och utomhus.

Hög ned rapporter/broschyrer

Publicerat om boende och närmiljö

Här hittar du rapporter och informationsmaterial om boende och närmiljö.

Rekommendationer för suicidpreventiva insatser (RESPI)

Här kan du läsa om restriktion av medel för att minska suicid, till exempel med skyddsbarriärer eller begränsad tillgång av pesticider. Materialet riktar sig främst till dig som arbetar med suicidprevention och utformning av offentliga miljöer.