Sjukvårdspersonal lägger förband

Arbete och arbetsmiljö

Frågor kring arbete viktiga för folkhälsan

Arbetet är en central del av en människas tillvaro och på många sätt avgörande både för enskilda människors och för samhällets välbefinnande, välstånd och utveckling. Det gör frågor om arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö enormt viktiga i arbetet för en bättre folkhälsa. För att arbetet ska främja hälsan krävs goda arbetsförhållanden och en bra och hållbar arbetsmiljö.

Förskola

Arbetshälsorapporten

Arbetshälsorapporten kartlägger risker i arbetsmiljön i Stockholms län och sprider kunskap om möjlighet till prevention. Rapporten baseras på folkhälsoenkäterna och tas fram vart fjärde år. 

Arbetsmiljö på Folkhälsokollen

Få en överblick över hur risker i arbetsmiljön som kan påverka hälsan är fördelade och utvecklas över tid i kommuner och stadsdelar i Stockholms län. 

Nattarbetande sjuksköterska

Nyhetsbrevet "Arbetsmiljö och hälsa"

Få koll på ny kunskap, aktuella seminarier och annan viktig information om arbetsmiljöns koppling till hälsa. 

Illustration av studenter som står framför ett träd.

Jobba frisk

Information och stöd kring yrken, hälsorisker och hur man kan skydda sig för att hålla sig frisk under hela arbetslivet. 

Pojke och flicka i vägskäl vid skyltar, illustrerad

Jobba Frisk NPF

Ett digitalt kunskapsstöd för studie- och yrkesvägledning av personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF.)

Hög ned rapporter/broschyrer

Publicerat om arbete och arbetsmiljö

Här hittar du rapporter och informationsmaterial om arbete och arbetsmiljö.

Rekommendationer för suicidpreventiva insatser (RESPI)

På RESPI finns stödmaterial för chefer och medarbetare om psykisk ohälsa och självmord på arbetsplatsen.