Två förskolebarn på gård, skrattar

Barn och unga

En god start i livet stärker folkhälsan

Barn har skilda förutsättningar att utvecklas i livet, eftersom de växer upp med olika livsvillkor. För att åstadkomma en god och jämlik hälsa behöver samhället skapa, stötta och stärka en god start i livet.

Elevhälsoportalen logotyp

Elevhälsoportalen

Hjälper förskolor och skolor i det hälsofrämjande arbetet.

SkolmatSverige

SkolmatSverige ger grundskolor och kommuner möjlighet att arbeta hälsofrämjande med bra matvanor bland barn och unga. Det digitala verktyget hjälper till att utvärdera och utveckla skolmåltidens kvalitet.

Rekommendationer för suicidpreventiva insatser (RESPI)

RESPI tillhandahåller information om skolbaserade insatser för att förebygga suicid bland barn och unga och ger förslag på program som kan implementeras i skolan. 

Barn som leker bland färgglada klossar

Kroppslig integritet och relationer i förskolan

Elevhälsoportalen hjälper förskolor att arbeta hälsofrämjande inom kroppslig integritet och relationer.

Glitter i regnbågens alla färger

Sexualitet och relationer i skolan

Elevhälsoportalen hjälper skolor att arbeta hälsofrämjande inom sexualitet och relationer.

Illustration av studenter som står framför ett träd.

Jobba frisk

Information och stöd kring yrken, hälsorisker och hur man kan skydda sig för att hålla sig frisk under hela arbetslivet. 

Hög ned rapporter/broschyrer

Publicerat om barn och unga

På sidan Publikationer finns rapporter och informationsmaterial om barn och unga. Hitta det du behöver med sökord och filter.

Två förskolebarn på förskolegård

Rörelseprojektet

Rörelseprojektet undersöker om en strategi för fysisk aktivitet har inverkan på hur mycket förskolebarnen rör på sig. 

Trygghetsnätet bild på barn i gunga med vuxna runtomkring

Lilla ABC

Genom att stärka och stötta föräldrar kan barns hälsa och utveckling främjas. Föräldrastödsprogrammet ABC (Alla barn i centrum) anpassas nu till barn mellan ett och två år.

KBT – Primärvård

KBT – Primärvård utvecklar och utvärderar en psykologisk behandling för barn mellan sju och tolv år som besväras av mild till måttlig ångest.