Arbetshälsorapport Stockholms län 2020

2020

Forskning och utveckling, Rapport , Arbete och arbetsmiljö

Arbetshälsorapport Stockholms län 2020 visar på stora skillnader mellan yrkesgrupper vad gäller risken att drabbas av ohälsa på grund av arbetet.

I Arbetshälsorapport Stockholms län 2020 har vi valt att fokusera på ogynnsamma arbetsförhållanden och konsekvenser av ohälsa i relation till yrke. Vi har också valt att karaktärisera riskerna ur ett brett perspektiv utifrån:  

  • risker i arbetet i sig
  • arbetsplatsens och den enskildes förutsättningar att hantera riskerna
  • livsstil och levandsvanor som kan påverka den enskildes hälsa och arbetsförmåga

Av rapporten framgår att det finns ett negativt mönster i form av att risker i arbete, bristande förutsättningar att hantera dem och riskabla levanadsvanor sammanfaller i flera yrkesgrupper.

Underlag för diskussion och reflektion

Vår förhoppning är att rapporten ska fungera som ett underlag för reflektion och diskussion kring hur arbetshälsan i Stockholms län kan stärkas, var insatserna bör fokuseras och hur olika aktörer kan samverka på bästa sätt.

Omslag Arbetshälsorapport 2020