Aktivitetsbaserade kontor

2021

Karin Nilsson

Informationsmaterial, Arbete och arbetsmiljö

Ett faktablad för chefer och HR-personer om hur medarbetares arbetsmiljö och hälsa påverkas av arbete i aktivitetsbaserade kontor och vad som är viktigt att tänka på innan man tar beslutet att införa det aktivitetsbaserade arbetssättet i sin verksamhet.

Fler och fler organisationer väljer att byta från sitt kontorslandskap eller cellkontor till ett aktivitetsbaserat kontor. I detta faktablad presenteras aktuell kunskap kring hur medarbetares arbetsmiljö och hälsa påverkas av arbete i aktivitetsbaserade kontor och vad som är viktigt att tänka på innan man tar beslutet att införa det aktivitetsbaserade arbetssättet i sin verksamhet.

Faktabladet riktar sig till chefer och personal inom HR, men även till andra som är intresserade av det aktivitetsbaserade arbetssättets effekter på arbetsmiljö och arbetshälsa

Omslag faktablad aktivitetsbaserade kontor