Digitala vårdmötens påverkan på arbetsmiljön

– en kunskapssammanställning

2022

Informationsmaterial, Arbete och arbetsmiljö

Aktuell kunskap om hur digitala vårdmöten kan påverka arbetsmiljön med tillhörande råd om vad arbetsgivaren kan göra för att minska risken för ohälsa.

Allt fler möten mellan patienter och vårdpersonal sker med hjälp av digitala verktyg och utvecklingen skapar nya förutsättningar för både patienter och vårdgivare. Digitala vårdmöten kan innebära arbetsmiljörisker men också förbättra arbetsmiljön. Den här texten innehåller aktuell kunskap om hur digitala vårdmöten kan påverka vårdpersonalens arbetsmiljö och råd om vad arbetsgivare kan göra för att minska risken för ohälsa.

Omslag Digitala vårdmötens påverkan på arbetsmiljön